loading...

Klassisk ridning

Den ridning jag lär ut och använder mig av är baserad på klassisk ridning och hästhantering, där kommunikationen med hästen är central. Vi vill ha en dialog med hästen. Förutom ridlektioner ger jag också lektioner i träning från marken, ”Work-in-hand" och toleransträning för ryttare med egen häst. Dessutom erbjuder jag sitsträning på min häst Moët som även kan stå till tjänst med att inviga ryttare utan egen häst i den klassiska dressyrens grunder.

Lektioner

 Den ridning jag lär ut och använder mig av är baserad på den klassiska ridningen och har influerats av modern forskning om hästens anatomi, fysiologi, rörelsemekanik, balans, psykologi och beteende. 
Förutom ridlektioner ger jag också lektioner i sitsträning och träning från marken, så kallad "Work-in-hand". för ryttare med egen häst och för dig utan häst står min häst Moët till tjänst.

Aktuellt

Här är smått och gott och det senaste om klassisk ridning från mig.