Kommentarer och referenser

Jenny Siggstedt:
Lena Kjellström har ridit in Espera S (PRE-sto f. 2007) enligt klassiska principer och med metodiken i Philippe Karls Ecole de Légèreté som grund.
Hennes genomtänkta och noggranna arbete har resulterat i en trygg, välbalanserad och arbetsglad unghäst som är mycket lätt för hjälperna, både vid ridning och under arbete vid hand. Lena låter hästens utveckling och behov styra takten i arbetet, något som varit extra viktigt för Espera som är lite sen i sin fysiska utveckling. Träningen har lagt en god grund för fortsatt utveckling och hållbarhet.