loading...

Klassisk ridning

Den ridning jag lär ut och använder mig av är baserad på klassisk ridning och hästhantering, där kommunikationen med hästen är central. Vi vill ha en dialog med hästen. Förutom ridlektioner ger jag också lektioner i träning från marken, ”Work-in-hand" och toleransträning för ryttare med egen häst. Dessutom erbjuder jag sitsträning på van sitsträningshäst.

Lektioner

 Den ridning jag lär ut och använder mig av är baserad på den klassiska ridningen och har influerats av modern forskning om hästens anatomi, fysiologi, rörelsemekanik, balans, psykologi och beteende. 
Förutom ridlektioner ger jag också lektioner i sitsträning och träning från marken, så kallad "Work-in-hand", för ryttare med egen häst,  för dig utan häst kan jag erbjuda lånehäst för wih lektioner.

Aktuellt

Här är smått och gott och det senaste om klassisk ridning från mig.